گواهی نامه ها و افتخارات

  • واحد نمونه استاندارد در سال های 93 و 95
  • واحد برتر QC، استانی و کشوری در سال های 94-95-97 و 1400
  • آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران از سال 1393
  • تنها دارنده تاییدیه از مخابرات ایران در شمال غرب کشور در تولید لوله های مخابراتی
  • عضو انجمن لوله و اتصالات UPVC کشور
  • انتخاب واحد QC به عنوان همکار برتر علمی و آموزشی انجمن لوله و اتصالات UPVC 
  • و ده ها افتخار دیگر در سطح استان و کشور . . .
قبلی
بعدی