افتخارات

-واحد نمونه استاندارد در سال های 93 و 95

-واحد QC نمونه استانی در سال های 93 و 97 و نمونه کشوری در سال های 95 و 1400

-آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران از سال 1393

-اخذ استاندارد صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون بر اساس ISO 17025:2017

-تنها دارنده تاییدیه از مخابرات ایران در شمال غرب کشور در تولید لوله های مخابراتی

-عضو انجمن لوله و اتصالات UPVC کشور

-انتخاب واحد QC  به عنوان همکار برتر علمی و آموزشی انجمن لوله و اتصالات UPVC  در سال 1398

Previous
Next